ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ

389

Σε αυτή την Ζώνη Πυρός καλεσμένος ο Ιωάννης Κορνιλάκης, οικονομολόγος, συγγραφέας και μελετητής του βίου του Ιωάννη Καποδίστρια!