ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

333

Στην εκπομπή Ζώνη Πύρος ο Γεώργιος Ηλιάδης Πρόεδρος Συλλόγου Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων.