ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ ΕΠ5 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΜΕΡΟΣ 3

266

Αυτά τα 14 χρόνια ΕΟΕ λίγα βίντεο και ελάχιστες εκπομπές έχουν χαρακτηριστεί ως ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν της εκπομπής μας ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ είναι ένα ντοκουμέντο με αρχεία απόρρητα και την αφήγηση μιας ιστορίας προδοσίας… Θέμα το τρίτο και τελευταίο μέρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ.