ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ

251

Ζώνη Πυρός με καλεσμένο τον Αντιναύρχο Ε.Α Βασίλειο Μαρτζούκο Πρόεδρο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.