ΥΠΑΡΧΕΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ;

302

Οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κατά την ένταξή τους στην κοινωνία, εκ των οποίων τα βασικότερα είναι ο παραγκωνισμός από το κράτος, η έλλειψη υποδομών και ίσως, ακόμα και στις μέρες μας, ο ρατσισμός. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια οι υποδομές και η κοινωνική μέριμνα βελτιώνονται, χωρίς όμως να παύουν να υπάρχουν ακόμα εμπόδια. Εστιάζοντας στους ανθρώπους με τύφλωση, ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων ρώτησε τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης αν οι ίδιοι πιστεύουν ότι οι τυφλοί εντάσσονται ομαλά στην κοινωνία.