ΘΕΤΙΚΟΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ;

350

Τα μάρμαρα του Παρθενώνα για αρκετούς αιώνες βρίσκονται επί βρετανικό έδαφος. Μήπως έφτασε η στιγμή να επιστραφούν στη βάση τους, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πλέον και οι εγκαταστάσεις, που είναι κατάλληλες για την διατήρηση και προστασία τους; Ποιοί όμως έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη για την επιστροφή τους, πολίτες ή πολιτικοί;