ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΟΕ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ HOTEL CAPSIS

358

Ο κ. Χριστουδαλάκης μιλά στον ΕΟΕ, Χριστιάνα Μανιάτη, για την ιστορία του Ξενοδοχείου Capsis αλλά και γενικότερα για τον τουρισμό στην βόρειο Ελλάδα.