ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΟΕ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΝΤΙΔΗΣ

386

Στις Συνεντεύξεις του ΕΟΕ, ο σκηνοθέτης Γιώργος Ροντίδης μιλά για τον πολιτισμό στην χώρα μας και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.