ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

329

Ανάλυση του βιβλίου Άγνωστος Αλέξανδρος, διαβάζουμε το νέο μας παιδικό βιβλίο μας και κάνουμε μια γρήγορη ματιά στην συνέντευξη του συγγραφέα Μιλτιάδη Ιωαννίδη.