Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΧ ΣΟΥ

434

Μια φωτιά που σημάδεψε την Θεσσαλονίκη. Γυρίζουμε στο μακρινό 1997 και προσπαθούμε να περιγράψουμε τα γεγονότα που μέχρι και σήμερα σκεπάζονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Η πυρκαγιά του Σέιχ Σου. Εξιστορεί η Σουζάνα Μπάκα.