ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠ.5

328

ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ επ.5 με τον Ευάγγελο Κέλμαλη. Σημερινό θέμα ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, με καλεσμένο τον πρόεδρος της ΣΦΕΒΑ,  Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης.