ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΠ. 7 ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ & ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ

397

Στο έβδομο επεισόδιο: Τι είναι οι μαύρες τρύπες; Μπορούμε να τις ελέγξουμε; Τι είναι ο χωροχρόνος; Πώς μπορούμε να τον καταλάβουμε;