ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ

379

Ένα οδοιπορικό του ΕΟΕ στο Γυναικόκαστρο στην περιοχή του Κιλκίς της Θεσσαλονίκης.