ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΟΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΡΑΚΗΣ

336

Ένα συγκινητικό οδοιπορικό του ΕΟΕ στην περιοχή της Μακράς Γέφυρας της Θράκης.