ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠ.8

269

Δημοσκόπηση για τους τραγικούς ποιητές. Είχε ο Μ.Αλέξανδρος στόλο; «Αθηναίος χρεοφειλέτης» του Αισώπου. Διήμερο φιλοσοφικό συνέδριο για τον Αριστοτέλη. Πως να γίνουμε και εμείς άξιοι των προγόνων μας; «Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες». Ένας κλέφτης με θεική καταγωγή.