ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠ.8

353

Δημοσκόπηση για τους τραγικούς ποιητές. Είχε ο Μ.Αλέξανδρος στόλο; “Αθηναίος χρεοφειλέτης” του Αισώπου. Διήμερο φιλοσοφικό συνέδριο για τον Αριστοτέλη. Πως να γίνουμε και εμείς άξιοι των προγόνων μας; “Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες”. Ένας κλέφτης με θεική καταγωγή.