Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

393

Μια διαφορετική ιστορία στο χρώμα του χρήματος. Η Βάγια Χρυσού – Ζερβά σας εξιστορεί την ιστορία των χρηματιστηρίων από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους έως και σήμερα.