ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.6 – ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

349

O ερευνητής Ελευθέριος Αργυρόπουλος αναλύει και μας εξηγεί τους κώδικες που προκύπτουν από την χρυσή τομή, στην εκπομπή του στον ΕΟΕ, ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.6.