ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.23 ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ

791

Ο θεολόγος, Ευάγγελος Ρωσσόπουλος και ο Ιώαννης Παπαζήσης, προσπαθούν μέσω των προφητειών και των γεγονότων να ξεδιαλύνουν το μυστήριο του μαρμαρωμένου βασιλιά.