ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.3 ΕΠ.29 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Θ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

380

Ο Ιδρυτής του κόμματος “Μεγάλη Ελλάδα Πόντος Πατρίς”, Θεόφιλος Κυριακίδης και ο δημοσιογράφος, Ιωάννης Παπαζήσης, αναλύουν την επικαιρότητα και τα κακώς κείμενα των πολιτικών μας.