21/12/2012 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

415

Το βίντεο που ακολουθεί είναι όλα τα επιβεβαιωμένα γεγονότα που είχαμε προαναγγέλλει στο ντοκιμαντέρ μας 21/12/2012 Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ.