11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

414

Απλά στοιχεία για να καταλάβετε το οτι βλέπετε ειναι ψέμα… και κυρίως απλά στοιχεία που δείχνουν ότι η πτώση των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης το 2001 ήταν απάτη…