ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

357

Σε αυτό το επεισόδιο της Ζώνης Πυρός, καλεσμένος ο Γενικός Ιατρός και Αθλίατρος, Κυριάκος Στεφανίδης. Θέμα υγεία.