ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ ΕΠ5 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΜΕΡΟΣ 3

62

Αυτά τα 14 χρόνια ΕΟΕ λίγα βίντεο και ελάχιστες εκπομπές έχουν χαρακτηριστεί ως ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν της εκπομπής μας ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ είναι ένα ντοκουμέντο με αρχεία απόρρητα και την αφήγηση μιας ιστορίας προδοσίας… Θέμα το τρίτο και τελευταίο μέρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ.