ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ ΕΠ2 ΘΕΜΑ: ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΙΜΟΝ ΛΕ ΜΠΑΡΟΝ

353

Ζώνη Πυρός επ2 με καλεσμένο την Σιμόν Λε Μπαρόν. Θέμα Μια Γαλλίδα για την Ελλάδα.