ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΟΣ

245

Σε αυτό το επεισόδιο της Ζώνης Πυρός καλεσμένος ο Χρήστος Ράμος, Πρόεδρος ΟΦΚΑΘ.