ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΟΣ

393

Σε αυτό το επεισόδιο της Ζώνης Πυρός καλεσμένος ο Χρήστος Ράμος, Πρόεδρος ΟΦΚΑΘ.