ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΟΣ

183

Σε αυτό το επεισόδιο της Ζώνης Πυρός καλεσμένος ο Χρήστος Ράμος, Πρόεδρος ΟΦΚΑΘ.