ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

152

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής άγνωστοι στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ με την αληθινή μαρτυρία του Αθανάσιου Χρυσάφη.