ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

251

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής άγνωστοι στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ με την αληθινή μαρτυρία του Αθανάσιου Χρυσάφη.