ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

109

Ένα τρομερό βίντεο του Τομέα Bίντεο, Φωτογραφίας και Βιοτόπων του ΕΟΕ. Η άγρια φύση του δήμου Αγιάς!