ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΟΕ ΕΠ. 2

215

Το δεύτερο επεισόδιο των Βιοτόπων του ΕΟΕ! Μαθαίνουμε για τα φρούτα και το καλό που κάνουν, «αλλάζουμε» χρώμα με τους χαμαιλέοντες, «μυρίζουμε» το ανθούριο και άλλα πολλά!