ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

467

Ένα βίντεο που προβλήθηκε αποκλειστικά στο ΕΟΕtv ( http://eoellas.org/webtv ). ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ένα 12 ΛΕΠΤΟ βίντεο τoυ ΕΟΕ που είναι συλλεκτικό από όλες τις απόψεις και μας παρουσιάζει μια Θεσσαλονίκη μέσα στα αρχέγονα σύμβολα…