ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΤΡΟΥ

419

Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων και ο τομέας της βιβλιοθήκης του, συνάντησε τον γνωστό εκδότη Κωνσταντίνο Ζήτρο. Η συνέντευξη της συνάντησης αυτής έφερε πλούσιες πληροφορίες για κάθε επίδοξο ερευνητή καθώς και για όλους τους αναγνώστες-παρατηρητές. Κυριότερα θέματα της συνέντευξης: η αρχαία ελληνική γραμματεία, οι εκδόσεις στην Ελλάδα, ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου κ.α.