ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΟΕ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

413

Στις συνεντεύξεις του ΕΟΕ φιλοξενούμε τον συγγραφέα Μιλτιάδη Ιωαννίδη. Τα θέματα της συνέντευξης είναι τα αρχαία χειρόγραφα, μυστικές βιβλιοθήκες και ξεχασμένη γνώση!