ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

487

Το υδραγωγείο του Χορτιάτη είναι χτισμένο από πετρώματα μεγάλων διαστάσεων, ‘χωρίζει’ το δρόμο που ενώνει το Χορτιάτη με το Ασβεστοχώρι. Ένα μεγάλο τμήμα του υδραγωγείου συνδέει το βουνό με την πόλη και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Είναι ένα μνημείο που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο στο είδος του στην Κεντρική Μακεδονία.