ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ OFFICIAL TRAILER

425

Υπάρχει μια ιστορία τόσο παλιά… Που το καλό και το κακό ξεπήδησαν από μέσα της… και έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος μας, όπως τον ξέρουμε σήμερα… Εκεί που η γνώση σε οδηγεί στον θάνατο… Εκεί που η ιστορία απόκτά δύναμη… Εκεί που η πίστη αποκτά άλλο νόημα… ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.