ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

266

Ποιά είναι τα σπουδαιότερα αγάλματα της Θεσσαλονίκης; Ποιοί ήταν οι καλλιτέχνες τους; Που είναι; Πότε έγιναν; Οι απαντήσεις των ερωτημάτων στο μοναδικό ρεπορτάζ του ΕΟΕ, Σπουδαία Αγάλματα της Θεσσαλονίκης.