ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ

185

Λίμνες, ποτάμια, δέλτα ποταμών είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση του γκάλοπ  » Ποιόν σημαντικότερο βιότοπο γνωρίζετε; «.  Μια έννοια που για όλους είναι δύσκολο να ορίσουμε, είναι η περιοχή που καθορίζεται από τα έμβια όντα που ζουν σε αυτή.