ΡΟΤΟΝΤΑ ΝΑΟΣ Η ΜΝΗΜΕΙΟ;

384

Βρεθήκαμε στο κέντρο της πόλης και ρωτήσαμε τον κόσμο αν συμφωνεί να παραμείνει η Ροτόντα μνημείο της Θεσσαλονίκης ή να λειτουργήσει πάλι όπως παλιά ως Ναός.