ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ;

372

Η σταδιακή μετατροπή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες υποδοχής μεταναστών, καθιστά τη μεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρατών – μελών της. Έτσι η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθεί μια μεταναστευτική πολιτική, η οποία προσπαθεί αφενός να αποφύγει τη μείωση του συνολικού πληθυσμού της και αφετέρου να παρέχει αλληλεγγύη σε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Για να δούμε, όμως, την άποψη του κόσμου πάνω σε αυτό το θέμα.