ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΦΙΛΥΡΟ-ΛΑΓΥΝΑ-ΒΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

447

Σε αυτό το επεισόδιο η Γλυκερία Παπαδοπούλου μας ταξιδεύει στο Φίλυρο, στα Λαγυνά και στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου.