ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 2 ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3 ΚΑΒΑΛΑ

139

Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων με την εκπομπή του Περιηγήσεις ταξιδεύουν αυτή την φορά στο δήμο Καβάλας.