ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Σ.2 ΕΠ.3 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

466

Η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος ενός αστεριού είναι αδιαμφισβήτητα ένας εντυπωσιακός κύκλος που διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια! Ας τον δούμε αναλυτικά σε ένα θαυμαστό ταξίδι!