ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Σ.2 ΕΠ.2 BIG BANG

218

Η ερώτηση στο μεγαλύτερο μυστήριο του γνωστού Σύμπαντος είναι το «πως ξεκίνησαν όλα;» Ας δούμε μαζί κάποια δεδομένα, απόσταγμα πολυετών επιστημονικών ερευνών σχετικά με το big bang!