ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Σ.2 ΕΠ.2 BIG BANG

430

Η ερώτηση στο μεγαλύτερο μυστήριο του γνωστού Σύμπαντος είναι το “πως ξεκίνησαν όλα;” Ας δούμε μαζί κάποια δεδομένα, απόσταγμα πολυετών επιστημονικών ερευνών σχετικά με το big bang!