ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΠ. 3 Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

397

Πέρα από τα Αστέρια, παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Καμπάκης. Στο τρίτο επεισόδιο μαθαίνουμε για την αρχαία αστρονομία καθώς και για την σχέση των αρχαίων πολιτισμών (Έλληνες – Αιγύπτιοι – Βαβυλώνιοι και Κινέζοι) με τα αστέρια.