ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΠ. 12 – Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

375

“Η εξερεύνηση του διαστήματος ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια. Από πολιτισμούς που κοιτούσαν τον ουρανό και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τα μυστικά του. Ας δούμε την πορεία των εξερευνήσεων και των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας σε σχέση με το διάστημα!”