ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΠ.11 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

384

Ένα αποκαλυπτικό ταξίδι στις θεωρίες συνωμοσίας για το διάστημα. “Ανακαλύπτουμε” το περίεργο πρόσωπο του Άρη, βλέπουμε εάν κυματίζει η σημαία στη σελήνη, ακούμε την περίεργη φωνή που ήρθε από το… πουθενά και παρουσιάζουμε ένα βίντεο – συνέντευξη για την ύπαρξη ή όχι των εξωγήινων.