Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ HARRY POTTER

416

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να παραλληλίσει τα προϊόντα της φαντασίας της συγγραφέως του HARRY POTTER με πραγματικές καταστάσεις και γεγονότα, ώστε να αναζητηθεί η προέλευση των πρώτων.