ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

436

Η κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων νερού για την άρδευση υδροβόρων καλλιεργειών κι η δραματική μείωση των αποθεμάτων λόγω και των κλιματικών αλλαγών αποτελούν «πληγές» για τις σύγχρονες κοινωνίες. Πλην όμως, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κι ενιαίας πολιτικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων έχει ως προαπαιτούμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και την ίδια τη συμμετοχή τους στη λήψη και –κυρίως- στην εφαρμογή των αποφάσεων…