ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΑ

1034

Είναι ψυχική ασθένεια; Υπάρχουν ιστορικές αναφορές για την νεκροφιλία; Σε αφήγηση Γεύσης Θεοδώρου και με συμμετοχή Ιωάννη Παπαζήση κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε αυτό που η ίδια η φύση μας απαγορεύει!