ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠ.7

315

Προκλητική έκθεση στην παλαιά Βουλή με αποδοχή των Σκοπίων ως Μακεδονία. Γιατί «δεν μπορεί να χαθεί το Έθνος», σύμφωνα με τον Ί.Δραγούμη; Αίσωπος: «Αγαλματοπώλης». Ανάλυση του Στ.Γκιργκένη για το έλασμα του Ιππωνίου «..γης παις και ουρανού αστερόεντος..».Απόσπασμα από Απολογία Σωκράτους.