ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠ.5

106

Πώς τάφηκε ο Μ.Αλέξανδρος και ποιες οι πηγές που μιλάνε περί υαλωσής του; Η Ελληνική φυλή στέκεται υψηλότερα από κάθε άλλη! «Οι Πλέοντες» του Αισώπου. Τι μας λέει ο Ξενοφών για δικαιοσύνη και την  διαχείριση των αγαθών του Αγησίλαου; Γεννήθηκα Έλληνας.Τι σημαίνει αυτό  και ποια η  πράξη αποδοχής της Αρχαίας κληρονομιάς μας; Ο Μύθος σαν πρόγονος της επιστήμης.