ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠ.4

383

Ποιές οι ταφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων από την κ. Κούκουρα. Οι “οδοιπόροι” του Αισώπου. Προϊστορικός οικισμός της 7ης χιλιετίας στην λίμνη Κάρλα με “ξεναγό” την υπεύθυνη της ανασκαφής κ. Αδρύμη. Τι έγραψαν οι New York Times το 1975 για του προσφορά του Έλληνα. Τι προτρέπει ο Αριστοτέλης τον Θεμίσωνα; Ποιος είναι ευτυχισμένος σύμφωνα με τον Πλήθων Γεμιστό; Οι σύγχρονοι μύθοι και οι σκοπιμότητες τους.